คุกกี้แซนวิชรสช็อกโกแล็ตสอดไส้ครีม ใช้วัตถุดิบอย่างดีเป็นส่วนประกอบ ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างคุกกี้รสช็อกโกแล็ตเข้มข้นและไส้ครีมหวานหอม มีให้เลือกหลากหลายรสชาติด้วยกัน
ดูโฆษณา
ขนาด
45กรัม
90กรัม
105กรัม
สินค้า
คุกกี้แซนวิชรสช็อกโกแลตสอดไส้ครีมกลิ่นวนิลลา 45 กรัม
คุกกี้แซนวิชรสช็อกโกแลตสอดไส้ช็อกโกแลตครีม 45 กรัม
คุกกี้แซนวิชรสช็อกโกแลต 90 กรัม, 105 กรัม
คุกกี้แซนวิชรสช็อกโกแลตสอดไส้ช็อกโกแลตครีม 90 กรัม, 105 กรัม
คุกกี้แซนวิชรสช็อกโกแลตสอดไส้ช็อกโกแลตเคลือบช็อกโกแลต 35 กรัม
คุกกี้แซนวิชรสช็อกโกแลตเคลือบช็อกโกแลต 25 กรัม
คุกกี้ราดครีมกลิ่นชาเขียว 30 กรัม
คุกกี้ราดครีมกลิ่นคาปูชิโน 30 กรัม
คุกกี้ช็อกโกแลตแบบนุ่มสอดไส้ครีมรสช็อกโกแลต 25 กรัม
(เฉพาะ 7-ELEVEN)
คุกกี้รสชาเขียวแบบนุ่มสอดไส้ครีมรสช็อกโกแลต 25 กรัม
(เฉพาะ 7-ELEVEN)
คุกกี้แซนวิชรสช็อกโกแลตสอดไส้ครีมกลิ่นวนิลลา 150 กรัม