NEWS & EVENTS
โครงการ "หลังคาเขียว" ผลิตจากกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิล
Jan 1,2020
โครงการ "หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก"
กิจกรรม “URC เพื่อสังคม ครั้งที่ 4/2562”
Jan 1,2020
ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย จ.กาญจนบุรี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2019
กิจกรรม “URC เพื่อสังคม ครั้งที่ 3/2562”
Jan 1,2020
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี วันที่ 13 พฤศจิกายน 2019
กิจกรรม “URC เพื่อสังคม ครั้งที่ 2/2562”
Jan 1,2020
ณ โรงเรียนบ้านบางบ่อ จ.สมุทรสงคราม วันที่ 5 กรกฎาคม 2019
กิจกรรม “URC เพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2562”
Jan 1,2020
ณ โรงเรียนโสตทัศนศึกษา จ.ปราจีนบุรี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019