ทิวลี่บอล แครกเกอร์เคลือบครีมรสช็อกโกแลตสุดเข้มข้น ความกรอบของแครกเกอร์รูปบอลกับครีมช็อกโกแลตที่เคลือบอยู่ภายนอกจะผสมผสานกันอย่างลงตัว มอบทั้งความสนุกและความอร่อยในไปในเวลาเดียวกัน
ดูโฆษณา
ขนาด
18กรัม
สินค้า
ทิวลี่ บอล 18 กรัม
ทิวลี่บอล รสช็อกโกแลต 18 กรัม
ทิวลี่บอล รสสตรอเบอร์รี่ 18 กรัม