ข่าวประชาสัมพันธ์
ยูอาร์ซี ผู้ผลิตสินค้าขนมขบเคี้ยว บิสกิต และเวเฟอร์ รายแรกที่ได้รับรางวัล "Thailand Quantity Mark 2020"
Oct 10,2020
บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ประกอบการที่ร่วมเครือข่ายการกำกับดูแลด้านชั่งตวงวัด โดยได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ (Thailand Quantity Mark) จำนวน 93 รายการ จากทั้ง 6 โรงงานผลิต โดยมีสินค้าที่ได้รับการรับรองแล้ว ภายใต้โลโก้ “Jack’n Jill”  อาทิเช่น แบรนด์ ทิวลี่, โลซาน, ฟันโอ, ครีมโอ, ดิวเบอร์รี่, เมจิกทวิน, โรลเลอร์ โคสเตอร์, ฟันไบท์, เอ๊กซ์โอ, ไดนาไมท์, ลัช เป็นต้น ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตสินค้ากลุ่มบิสกิต เวเฟอร์ และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวรายแรกที่ได้รับเครื่องหมายรับรองนี้
 QMA 2

 

โดยมี บุญญรัตน์ ชูเนตร์ ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและระบบบริหารคุณภาพ บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด และทีมงานเป็นตัวแทนรับมอบรางวัลฯจาก นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา

บริษัทเริ่มเข้าร่วมโครงการกำกับดูแลด้านชั่งตวงวัดตั้งแต่ปี 2560 โดยมีการเข้าอบรมมาตรฐานเครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อกับกรมการค้าภายใน จากนั้นเป็นการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงรูปแบบการแสดงฉลากให้สอดคล้องกับปริมาณการบรรจุ และที่สำคัญต้องควบคุมปริมาณและน้ำหนักบรรจุให้ได้มาตรฐานจนผ่านการตรวจรับรองโดยกรมการค้าภายใน

นอกจากนโยบายคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่บริษัทให้ความสำคัญแล้ว ปริมาณการบรรจุก็นับเป็นหนึ่งในคุณภาพที่บริษัทได้ให้ความสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของเรา ในส่วนของบริษัทและพนักงานก็เกิดความภาคภูมิใจและตระหนักในการที่จะผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพในทุก ๆ ด้าน

QMA 3

(ซ้าย) ธัญญธร ศรีชื่นอารมย์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ, ลำใย เพชรสุก ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ, ดนลพรรณ กันทอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ, บุญญรัตน์ ชูเนตร์ ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและระบบบริหารคุณภาพ, รตนปพน ทองติด ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกระบบบริหารคุณภาพ และหัวหน้าทีมฮาลาล และ ภากร เสือม่วง ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

 

โดยในปี 2563 บริษัทมีแผนจะขยายขอบข่ายการขอรับรองให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เพิ่มอีก 130 รายการ และมีเป้าหมายให้ทุก ๆ รายการได้รับการรับรองในอนาคต รวมถึงเพิ่มการใช้ตราสัญลักษณ์ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และตื่นตัวในด้านการประกันคุณภาพปริมาณสินค้าหีบห่อ

 

This post is also available in: English