ข่าวประชาสัมพันธ์
ตอกย้ำคุณภาพ ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล Zero Waste Achievement , 3Rs และ 3Rs+
Mar 3,2021
บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวภายใต้  แบรนด์ แจ็คแอนด์จิล (Jack’n Jill) โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ  ฟันโอ, ทิวลี่, โรลเลอร์ โคสเตอร์, โลซาน, ดิวเบอร์รี่, ไดนาไมท์ และ ลัช เป็นต้น

 

ทั้ง 6 โรงงาน 3 ฐานพื้นที่การผลิตในเครือ บริษัท ยูอาร์ซี คว้า 9 รางวัล คุณภาพอันทรงเกียรติ โรงงานละ 3 รางวัล ส่งท้ายปี ใน โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้แก่ รางวัล 3Rs Award ซึ่งเป็นรางวัลการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) จำนวน 3 รางวัล , รางวัล Zero Waste to Landfill Achievement Award รางวัลยอดเยี่ยมด้านการลดปริมาณของเสียนำไปฝังกลบจนเป็นศูนย์ จำนวน 3 รางวัล และรางวัล 3Rs+ Awards รางวัล ด้านผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับเหรียญทอง จำนวน 3 รางวัล โดยรางวัลนี้แสดงถึงการเป็นสถานประกอบการผลิตภาคอุตสาหกรรมอาหารที่นำระบบการจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน พร้อมความปลอดภัยอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

 

This post is also available in: English